کرج ، عظیمیه، میدان طالقانی ، پامچال شمالی، نبش سنبل، پلاک 23، طبقه همکف کرج ، عظیمیه، میدان طالقانی ، پامچال شمالی، نبش سنبل، پلاک 23، طبقه همکف
02632520992 ،  02632565056 ، 02632565055 ، 02632565051 02632520992 ، 02632565056 ، 02632565055 ، 02632565051

تصاویر قبل و بعد ارتودنسی

در این جا تصاویر قبل و بعد بیماران مطب ارتودنسی دکتر نجفی را مشاهده خواهید کرد. و با روند تغییر ناهنجاری ها و مشکلات فک و دندان طی درمان بهترین متخصص ارتودنسی در کرج آشنا خواهید شد.

 

بیمار1
قبل و بعد
قبل4
قبل1
قبل و بعد درمان3
قبل و بعد درمان
قبل و بعد درمان
قبل و بعد درمان
قبل و بعد درمان
ارتودنسی دندان
ارتودنسی دندان
قبل و بعد درمان
عکس دوم
قبل و بعد درمان
قبل2
بیمار2
بیمار3
قبل3
بیمار4
بیمار5
بیمار6
ارتودنسی و اصلاح ترتیب فاصله دندان ها
طراحی لبخند
بهترین ارتودنسی در کرج
اصلاح ترتیب فاصله دندانی از طریق انجام ارتودنسی
مرتب سازی دندان با ارتودنسی
فوق تخصص ارتودنسی در کرج
بهترین متخصص ارتودنسی در کرج
ارتودنسی در کرج
ارتودنسی در کرج
ارتودنسی در کرج
ارتودنسی در کرج
ارتودنسی در کرج
ارتودنسی در کرج
ارتودنسی در کرج
ارتودنسی در کرج
ارتودنسی در کرج
ارتودنسی در کرج
ارتودنسی در کرج
ارتودنسی در کرج
ارتودنسی در کرج
ارتودنسی در کرج
ارتودنسی در کرج
ارتودنسی در کرج
ارتودنسی در کرج
ارتودنسی در کرج
ارتودنسی در کرج
ارتودنسی در کرج
ارتودنسی در کرج
ارتودنسی در کرج
ارتودنسی در کرج